Om oss

Vi levererar kvalitativa installationslösningar.

Stockholm VVS & Energi AB

Vi är idag 14 anställda med Tomas som VD och Niclas som servicechef.

Vi arbetar bland annat med:

 • Nyproduktion
 • ROT
 • Hyresgästanpassningar
 • Undercentraler
 • Energibesparande arbeten

Våra montörer är utbildade i:

 • Heta arbeten / Brandfarliga arbeten
 • Första hjälpen / HLR
 • Fallskydd
 • Mobila arbetsplattformar
 • Säkra lyft
 • Safe Construction
 • Säker Vatten

Tomas och Niclas innehar även BAS-P/U.

Vi är auktoriserade i Säker Vatten, är anslutna till Installatörsföretagen och har kollektivavtal.

Miljöpolicy

Stockholm VVS & Energi AB har tagit fram ett miljö- och kvalitetsledningssystem som styr företagets miljö- och kvalitetspåverkande faktorer i verksamheten.

Det innebär att det finns rutiner framtagna för de aktiviteter som kan ha miljö- eller kvalitetspåverkan.

Ledningssystemet är framtaget utifrån kraven i miljöstandarden ISO 14 001 och kvalitetsstandarden ISO 9001.

I arbetet med att ta fram systemet har hela verksamheten granskats genom en miljöutredning och resultatet av den visar vilka aktiviteter som ger upphov till miljöaspekter.

Utifrån de betydande miljöaspekterna prioriteras de och blir styrda i form av rutiner.

Vi har därigenom ett bra arbetssätt som gör att miljöfrågor hamnar högt upp i vår organisation och bidrar till vår miljöpolicy.